: ' Вселена'

Великата симфония на Вселената

Минавала ли ви е мисълта, че Вселената прилича на виолончело? Вероятно не ви е минавала, тъй като Вселената не прилича на виолончело. Но това не означава, че тя няма струни. Разбира се, струните на света едва [...]

Животът наистина е кът

Нашата Вселена може да е доста по-безжизнено и необитаемо място, отколкото се смяташе преди. От приблизително 100 милиарда галактики в наблюдаемата Вселена само 1 от 10 вероятно е в състояние да поддържа сложен живот, подобен на [...]

Божественият вятър

Астрономите разбраха защо в галактиките, формиращи купове, престават да се раждат звезди. Междугалактичният „вятър“ лишава галактиките от газ, необходим за формиране на звезди. Американски и канадски учени успяха да намерят първите потвърждения на тази теория. Астрономите [...]

Квазарите се въртят в унисон с нишките на Вселената

Very Large Telescope откри съгласуване на посоките на въртене на свръхмасивните черни дупки с крупномащабната структура на Вселената [...]

Отглас от „последното издихание” на Големия взрив

Учените от консорциума Polarbear, оглавяван от д-р Адриан Лий от Калифорнийския университет, са провели най-точните засега измервания на параметрите на микровълновия космически фон. Този фон е остатък от светлината, възникнала във Вселената в най-ранния стадий от [...]

Гравитацията спасила Вселената от гибел

Лондонски физици от Имперския колеж и изследователи от университета на Хелзинки и Копенхаген смятат, че процесът на взаимодействие [...]

Половината звезди блуждаят извън галактичните системи

В хода на неотдавнашно изследване астрономите открили слаба светлина, идваща не от галактики, а от обекти извън пределите на гравитационно свързаните системи. Учените предположили, че светенето идва от звезди изгнаници, които не принадлежат на галактиките, а [...]

Без тъмна материя Вселената ще бъде празна и скучна

От времената на Нютон е известно, че от силата на гравитацията съставните части на материята се привличат. Затова дълго време учените смятали, че разстоянието между галактиките и звездите намалява. Но откриването на червеното отместване и последвалите [...]

„Нови хоризонти” се буди за срещата с Плутон

Космическият апарат „Нови хоризонти“ (New Horizons) ще бъде събуден за срещата с планетата джудже Плутон. Апаратът, изпратен в Космоса през януари 2006 година, още три седмици ще се наслаждава на електронния сън, но на Земята вече [...]

Голям взрив ли? Голям колапс родил Вселената

Нов модел на света позволява да се мине без квантова сингулярност и космологична инфлация. Основният въпрос на космологията може да се формулира буквално в три думи: откъде е възникнала Вселената? За стандартен отговор стигат и две: [...]